Znajdź nas na Facebooku

Księgarnia morska

Gotowanie na parze Mięso i ryby
Kontenery w transporcie morskim
WDA - przewodnik
Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939. Tom 96 - okręt szkolny ORP Iskra
Problemy eksploatacyjne systemu GPS w transporcie morskim
Pozycja zliczona i obserwowana w nawigacji morskiej
Meteorologia dla żeglarzy - wyd. V
Tata marynarz
Kursy motorowodne
Magazyn Żagle
ISSA - Federacja Szkół Żeglarskich
STCW
Księgarnia Morska - mapy, locje, przewodniki żeglarskie
Klub żeglarski Halny
Klub Żeglarski Horn Kraków