Znajdź nas na Facebooku

Polityka prywatności

Charter.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników korzystających z jego usług, określonych w ramach domeny www.charter.pl. Gromadzone dane osobowe są wykorzystywane jedynie w sposób wskazany poniżej i nie są przekazywane jakiejkolwiek stronie trzeciej.

Jakie dane zbieramy?

W celu zadania pytania dotyczącego usług świadczonych przez Charter.pl, o których mowa na stronach internetowych www.charter.pl, www.czarterbarek.pl, www.power.charter.pl, www.stcw.pl, www.morzepolnonce.pl, www.tallships.pl, www.ksiegarniamorska.pl, konieczne jest wypełnienie formularza kontaktowego. Użytkownik serwisu internetowego będzie poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego, ewentualnie adresu, na który ma być wysłany katalog w formie papierowej.

W ramach sklepu internetowego, prowadzonego pod domeną: www.ksiegarniamorska.pl, celem zawarcia umowy sprzedaży prezentowanego asortymentu, zainteresowany użytkownik będzie poproszony o podanie imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania lub siedziby i adresu do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby, a także – jeśli zostanie zgłoszone zapotrzebowanie na wystawienie faktury VAT – danych do tej faktury.
Dodatkowo, podczas wizyty użytkownika na stronach internetowych Charter.pl są zbierane w sposób automatyczny dane, takie jak adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te są używane do analizy statystycznej zachowań użytkowników w serwisach Charter.pl.
Charter.pl wykorzystuje ciasteczka (cookies), służące identyfikacji użytkowników, którzy odwiedzili jego serwisy. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych.

W jaki sposób wykorzystujemy dane?

Zebrane dane nie będą przekazywane osobom trzecim, ani w inny sposób rozpowszechniane. Podanie danych jest niezbędne do skorzystania z usług Charter.pl, oferowanych w prowadzonych serwisach internetowych.

Dane zbierane w ramach sklepu internetowego Księgarnia morska, służą odpowiedniemu określeniu stron umów sprzedaży prezentowanych w ramach sklepu produktów oraz należytego ich wykonania. Dane mogą w tym celu być przekazane podmiotom obsługującym transakcje płatnicze oraz firmom kurierskim. Podmioty te nie będą wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe celem zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli użytkownik zapisał się na otrzymywanie newsletter’a, uzyskane od niego dane zostaną wykorzystane w celu wysłania mu informacji marketingowych, przygotowywanych w ramach newsletter’a Charter.pl. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronach internetowych Charter.pl, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem a Charter.pl będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania użytkownika.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W razie, gdy będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa, dane użytkownika zostaną udostępnione uprawnionym organom władzy publicznej.

Jak Charter.pl kontaktuje się z użytkownikami?

Charter.pl będzie kontaktował się z użytkownikami, korzystając z podanych przez nich adresów e-mail i numerów telefonów. Kontakt będzie dotyczył świadczenia usług wskazanych w ramach serwisów internetowych Charter.pl i umów sprzedaży zawartych w Księgarni morskiej.

W przypadku zapisania się na newsletter, Charter.pl będzie przesyłał informacje użytkownikom na wskazane adresy e-mail, w celach marketingowych.

Prawa użytkowników oraz ochrona danych

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usuwania. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z prawem, w celach opisanych powyżej.

Charter.pl zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kontakt:
„charter.pl Piotr Kowalski”
ul. Piłsudskiego 42 lok. 2,
43-300 Bielsko – Biała
tel./fax: +48 33 497 10 57

« powrót
Kursy motorowodne
Magazyn Żagle
ISSA - Federacja Szkół Żeglarskich
STCW
Księgarnia Morska - mapy, locje, przewodniki żeglarskie
Klub żeglarski Halny
Klub Żeglarski Horn Kraków