Znajdź nas na Facebooku

Ubezpieczenia żeglarskie

W odpowiedzi na coraz częściej pojawiające się pytania o możliwość ubezpieczenia kaucji, wykupienia OC kapitana (skipera) lub inne formy ubezpieczenia ryzyka związanego z żeglarstwem morskim, nawiązaliśmy współpracę z liderem tego typu ubezpieczeń - firmą YACHT POOL.

Firma YACHT-POOL powstała w 1976 roku. Jej celem jest znalezienie najlepszych warunków ubezpieczenia w obszarze relaksowego uprawiania jachtingu, dla dobra naszych klientów. W ofercie firmy znajdują się następujące ubezpieczenia: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej skippera, ubezpieczenie skippera od wypadków, ubezpieczenie od kosztów ochrony prawnej, ryzyko konfiskaty, ubezpieczenie kaucji czarteru, ubezpieczenie czarteru od następstw uszkodzeń, ubezpieczenie od kosztów odstąpienia od czarteru.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej skippera:
Ubezpieczenie pokrywa prawną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego wynikającą z posiadania i wykorzystywania jednostki pływającej służącej do uprawiania sportów wodnych czarterowanej dla celów prywatnych. Ubezpieczony będzie ubezpieczony jako: skipper, sternik, oficer wachtowy, załogant. Ubezpieczenie obejmuje również współubezpieczenie wszystkich członków załogi ubezpieczonego.

Ubezpieczenie kaucji czarteru:
Ochronę ubezpieczeniową otrzymują skipper jako właściciel polisy i upoważnione osoby z załogi jako osoby objęte współubezpieczeniem. Jeśli firma czarterująca będzie miała prawo wysunąć roszczenia pod adresem osoby (osób) ubezpieczonej (-nych) z tytułu szkód wyrządzonych czarterowanemu jachtowi, to ubezpieczyciel będzie odpowiadał do wysokości kwoty spowodowanej szkody, jednakże maksymalnie do sumy ubezpieczenia określonego we wniosku. Udział własny ubezpieczonego w każdym zdarzeniu powodującym wystąpienie szkody wynosi 5% kaucji lub najniższej szkody, jednakże przynajmniej 50 Euro.

Ubezpieczenie czarteru od następstw uszkodzeń:
Ubezpieczeniem objęci są skipper jako właściciel polisy oraz każdy członek załogi. Ubezpieczeniem objęte są straty finansowe poniesione przez właściciela i/lub firmę czarterującą jacht wyczarterowany ubezpieczonemu, które powstaną ze względu na to, iż jacht stał się niezdatny do użytkowania w czasie kolejnego rejsu czarterowanego wskutek szkody, za którą w sposób nie ulegający wątpliwości odpowiada czarterujący lub jego załoga. Czarterujący jest zobowiązany do zadośćuczynienia w oparciu o: ustalenia prawne, lub ustalenia umowy czarteru.

Ubezpieczenie od kosztów odstąpienia od czarteru:
Ubezpieczyciel zwróci następujące koszty: Koszty anulowania czarteru, które ubezpieczony będzie winien firmie czarterującej lub dowolnej stronie trzeciej w związku z treścią umowy czarteru. Możliwe do zweryfikowania koszty dodatkowe poniesione przez ubezpieczonego w związku z podróżą powrotną do domu, gdy rejs został przerwany, oraz inne koszty dodatkowe, które są tego bezpośrednim rezultatem, pod warunkiem, że przyjazd i odjazd zostały włączone do umowy ubezpieczenia.

« powrót

Załączniki do pobrania

Pobierz plik pdf Co należy zrobić w przypadku wyst±pienia szkody?
Warunki ubezpieczenia czarteru
Pobierz plik pdf Yacht-pool - folder
Pobierz plik pdf Yacht-pool wniosek

Opinie o naszej firmie i usługach

Artie

Organizacja każdego przedsięwzięcia skazana jest na sukces

Morze, ludzie, rejsy, woda a przede wszystkim przygoda. Sprawy nie do ogarnięcia załatwiają w jeden dzień, niemożliwe max. 3 dni. A tak poważnie? To było poważnie. Organizacja każdego przedsięwzięcia skazana jest na sukces. Pisząc "przedsięwzięcie" mam na myśli najbardziej pokręcone pomysły przyszłych załóg. Artur a może by popłynąć tam, albo tu… Takie historie kończą się zawsze jednym. Telefon do przemiłych dziewczyn w biurze firmy, gdzie mieści się centrum dowodzenia spraw trudnych i niemożliwych do zrobienia. Potem tylko czekasz na… "Artur na @ masz info". To wszystko. Tak jest w każdym przypadku. Ale żeby nie było tak cukierkowo, raz jedyny usłyszałem zakłopotanie w głosie. Tallin? Estonia? Przecież tam nikt nie pływa... A zaraz potem..." zobaczymy co się da zrobić". Kochani, 2 dni i ta sama historia "Artur info na @". I co, da się? Da się. Podejrzewam, że z rejsem na Jowiszu czy Saturnie mieliby jakieś kłopoty, bo na Wenus czy Marsie pewnie mają już wszystko obcykane. Mógłbym tak długo pisać o tym co dobre, zresztą moi poprzednicy wyrazili swoje opinie jak najbardziej trafnie i podpisuję się pod nimi obiema rękami.
A tak po ludzku to nie ma się do czego przypieprzyć...

Kursy motorowodne
ISSA - Federacja Szkół Żeglarskich
STCW
Księgarnia Morska - mapy, locje, przewodniki żeglarskie
Klub żeglarski Halny