Znajdź nas na Facebooku

Ubezpieczenia żeglarskie

W odpowiedzi na coraz częściej pojawiające się pytania o możliwość ubezpieczenia kaucji, wykupienia OC kapitana (skipera) lub inne formy ubezpieczenia ryzyka związanego z żeglarstwem morskim, nawiązaliśmy współpracę z liderem tego typu ubezpieczeń - firmą YACHT POOL.

Firma YACHT-POOL powstała w 1976 roku. Jej celem jest znalezienie najlepszych warunków ubezpieczenia w obszarze relaksowego uprawiania jachtingu, dla dobra naszych klientów. W ofercie firmy znajdują się następujące ubezpieczenia: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej skippera, ubezpieczenie skippera od wypadków, ubezpieczenie od kosztów ochrony prawnej, ryzyko konfiskaty, ubezpieczenie kaucji czarteru, ubezpieczenie czarteru od następstw uszkodzeń, ubezpieczenie od kosztów odstąpienia od czarteru.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej skippera:
Ubezpieczenie pokrywa prawną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego wynikającą z posiadania i wykorzystywania jednostki pływającej służącej do uprawiania sportów wodnych czarterowanej dla celów prywatnych. Ubezpieczony będzie ubezpieczony jako: skipper, sternik, oficer wachtowy, załogant. Ubezpieczenie obejmuje również współubezpieczenie wszystkich członków załogi ubezpieczonego.

Ubezpieczenie kaucji czarteru:
Ochronę ubezpieczeniową otrzymują skipper jako właściciel polisy i upoważnione osoby z załogi jako osoby objęte współubezpieczeniem. Jeśli firma czarterująca będzie miała prawo wysunąć roszczenia pod adresem osoby (osób) ubezpieczonej (-nych) z tytułu szkód wyrządzonych czarterowanemu jachtowi, to ubezpieczyciel będzie odpowiadał do wysokości kwoty spowodowanej szkody, jednakże maksymalnie do sumy ubezpieczenia określonego we wniosku. Udział własny ubezpieczonego w każdym zdarzeniu powodującym wystąpienie szkody wynosi 5% kaucji lub najniższej szkody, jednakże przynajmniej 50 Euro.

Ubezpieczenie czarteru od następstw uszkodzeń:
Ubezpieczeniem objęci są skipper jako właściciel polisy oraz każdy członek załogi. Ubezpieczeniem objęte są straty finansowe poniesione przez właściciela i/lub firmę czarterującą jacht wyczarterowany ubezpieczonemu, które powstaną ze względu na to, iż jacht stał się niezdatny do użytkowania w czasie kolejnego rejsu czarterowanego wskutek szkody, za którą w sposób nie ulegający wątpliwości odpowiada czarterujący lub jego załoga. Czarterujący jest zobowiązany do zadośćuczynienia w oparciu o: ustalenia prawne, lub ustalenia umowy czarteru.

Ubezpieczenie od kosztów odstąpienia od czarteru:
Ubezpieczyciel zwróci następujące koszty: Koszty anulowania czarteru, które ubezpieczony będzie winien firmie czarterującej lub dowolnej stronie trzeciej w związku z treścią umowy czarteru. Możliwe do zweryfikowania koszty dodatkowe poniesione przez ubezpieczonego w związku z podróżą powrotną do domu, gdy rejs został przerwany, oraz inne koszty dodatkowe, które są tego bezpośrednim rezultatem, pod warunkiem, że przyjazd i odjazd zostały włączone do umowy ubezpieczenia.

« powrót

Załączniki do pobrania

Pobierz plik pdf Co należy zrobić w przypadku wyst±pienia szkody?
Warunki ubezpieczenia czarteru
Pobierz plik pdf Yacht-pool - folder
Pobierz plik pdf Yacht-pool wniosek

Opinie o naszej firmie i usługach

YSM Tomasz Nazimek

Funkcja podczas rejsu: Opieka logistyczna i meteorologiczna: bardzo dobra

Tomasz Nazimek - opinia

Firma charter.pl Piotr Kowalski
Załoga: Agnieszka, Kasia, Aneta, Beata, Janek, Przemek, Tomek, Ola, Ula
Funkcja podczas rejsu: Opieka logistyczna i meteorologiczna: bardzo dobra
Odbywa w czasie od 1995 rok do ∞

Razem godzin: 663; Na żaglach godzin: 530; Na silniku godzin: 133; Postój godzin: 562; Przebyto mil morskich: 2417

Z obowiązków wywiązują się: bardzo dobrze
Chorobie morskiej: nie podlegają
Odporność w trudnych warunkach konkurencyjnych: dobra
Nadają się do dalszego prowadzenia szkoleń i czarterów: bardzo dobrze

Ilość godzin przy wietrze powyżej 6B: 32h
Uwagi kapitana: Bardzo duże doświadczenie i wiedza żeglarska, świetnie współpracują i wywiązują się z powierzonych obowiązków. Polecam każdemu Kapitanowi. 

Data i port zaokrętowania: 2014 rok

Data i port wyokrętowania: ∞

Odwiedzane porty: Trogir, Korczula, Kalamaki, Santorini, Folegandros, Portoferejro, Ajaccio, Bonifacio, Dubrownik, Hvar, Komiża, Cavat, Tivat, Kotor, De La Gomera, Presto, Santa Cruz, San Sebastian, itd...

Kursy motorowodne
ISSA - Federacja Szkół Żeglarskich
STCW
Księgarnia Morska - mapy, locje, przewodniki żeglarskie
Klub żeglarski Halny