Od 7 czerwca, pasażerowie przybywający z Polski do Hiszpanii drogą lotniczą lub lądową będą musieli przedstawić jedną z następujących akredytacji zdrowotnych:

  • Certyfikat szczepienia, wystawiony przez właściwe władze kraju pochodzenia po 14 dniach od daty podania ostatniej dawki z pełnego harmonogramu szczepień. Akceptowane są szczepionki zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków lub te, które przeszły procedurę awaryjną Światowej Organizacji Zdrowia.
    Certyfikat szczepienia musi zawierać co najmniej następujące informacje: iImię i nazwisko posiadacza, data szczepienia, z podaniem daty ostatniej podanej dawki, rodzaj podanej szczepionki, liczba podanych dawek / pełny harmonogram, kraj wydający certyfikat, Identyfikacja organu wydającego certyfikat szczepienia
  • Negatywny wynik testu, który wskazuje na negatywny wynik próby diagnostycznej aktywnej infekcji COVID-19, wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed wjazdem do Hiszpanii. Akceptowane są testy PCR lub podobne (typu NAAT), a także testy antygenowe z listy Komisji Europejskiej (https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices#form_content).
  • Świadectwo przebytej choroby COVID-19 wydane przez autoryzowaną jednostkę minimum 11 dni po realizacji pierwszej pozytywnej próby diagnostycznej typu NAAT (PCR, TMA, LAMP i podobne). Ważność tego świadectwa upływa po 180 dniach od daty pobrania tej próbki.
    Świadectwo przebytej choroby musi zawierać co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko posiadacza, data pobrania próbki pierwszego pozytywnego testu na SARS-CoV-2, rodzaj zrealizowanego testu NAAT, kraj wydający

Certyfikaty szczepień, testy oraz świadectwa przebytej choroby muszą być w języku hiszpańskim, angielskim, francuskim lub niemieckim. W innym wypadku muszą być przetłumaczone na język hiszpański przez tłumacza przysięgłego. Akceptowane będą Unijne Certyfikaty COVID.

Ponadto, wszyscy pasażerowie, którzy przybywają do Hiszpanii drogą lotniczą lub morską, włącznie z tymi w tranzycie do innych krajów, muszą jeszcze przed wylotem wypełnić formularz kontroli sanitarnej dostępny na stronie www.spth.gob.es, lub w aplikacji “Spain Travel Health” (SpTH), dostępnej w systemie Android oraz iOS. Po wypełnieniu formularza SpTH wygeneruje się unikatowy kod QR, który podróżny okazuje przed wejściem na pokład samolotu i później w punkcie kontroli na lotnisku w Hiszpanii.

Pasażerowie mający mniej niż 6 lat nie muszą posiadać w.w. certyfikatów, ale muszą mieć kod QR uzyskany po wypełnieniu formularza sanitarnego SpTH.

Wszystkie informacje dot. warunków wjazdu do Hiszpanii znajdują się na stronie https://travelsafe.spain.info/pl/

Z jakim testem do Hiszpanii foto: https://travelsafe.spain.info