Wyspy Kanaryjskie - z jakim testem?

Wyspy Kanaryjskie - z jakim testem?

Obowiązująca od 23 listopada 2020r  (z aneksem z dnia 10 grudnia) ustawa, która reguluje warunki wjazdu na teren Hiszpanii (w tym Wyspy Kanaryjskie) mówi, że wszyscy pasażerowie przylatujący drogą lotniczą i morską z krajów/regionów znajdujących się w strefie wysokiego ryzyka zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Testy, które wymienia ustawa to testy molekularne: PCR, RT-PCR, RT-LAMP (Reverse Transcriptase Loop-Mediaded Isothermal Amplification), TMA  (Transcription Mediaded Amplification). Nie akceptuje się testów antygenowych, na przeciwciała, serologicznych czy innych niewymienionych w ustawie. Test powinien być wykonany na nie więcej niż 72 godziny przed przybyciem do Hiszpanii, to znaczy, że między pobraniem wymazu, a godziną lądowania nie może upłynąć więcej niż 72 godziny. Obowiązek wykonania testu nie dotyczy dzieci poniżej 6 roku życia. Wynik testu powinien być wydany w jednym z czterech języków: hiszpańskim, angielskim, niemieckim lub francuskim. Może być przedstawiony w formie papierowej, wtedy musi być to oryginał, lub cyfrowej, w tedy okazujemy go w telefonie czy tablecie. Z obowiązku wykonania testu zwolnione są osoby podróżujące tranzytem przez Hiszpanię, tzn. nieopuszczające strefy międzynarodowej lotniska

Formularz Kontroli sanitarnej FSC online dostępny jest na stronie www.spth.gob.es. Po wypełnieniu formularza generuje się kod QR, który będzie skanowany przez służby w portach lotniczych i morskich po przybyciu do Hiszpanii.