Zgodnie z decyzją Państwowego Sztabu Obrony Cywilnej Republiki Chorwacji od 2 czerwca 2021 roku obowiązują następujące ważne zmiany dotyczące osób przyjeżdzających do Chorwacji:

  • w przypadku wjazdu na teren Chorwacji po okazaniu negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov2, test PCR ważny jest 72 godziny od momentu pobrania materiału do badania, natomiast szybki test antygenowy, (z listy testów zaakceptowanych przez państwa członkowskie UE, wykonanych w laboratorium) – ważny jest 48 godzin,
  • w przypadku osób zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki Pfizer, Moderna lub Gamaleja (Sputnik V) można przekroczyć granicę Chorwacji w okresie między 22 a 42 dniem od zaszczepienia. W przypadku osób zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki AstraZeneca okres ten przypada pomiędzy 22 a 84 dniem od zaszczepienia. 


Ważną informacją jest również fakt, że od 2 czerwca przy wjeździe na terytorium Republiki Chorwacji respektowane są UNIJNE CERTYFIKATY COVID (UCC), potwierdzające szczepienia, wynik testu lub ozdrowienie.
Certyfikaty można pobrać między innymi z indywidualnego konta IKP - TUTAJ
Więcej informacji o Certyfikatach: TUTAJ
 
Podsumowując, od 2 czerwca 2021 r. obowiązują następujące kryteria zwalniające obywateli Unii Europejskiej z obowiązku odbycia 10-dniowej kwarantanny po przekraczaniu granicy Chorwacji:

  • osoby, które, okażą  negatywny wyniku testu PCR - nie starszy niż 72 h lub szybkiego testu antygenowego (z listy testów zaakceptowanych przez państwa członkowskie UE, wykonanych w laboratorium) - nie starszy niż 48 h.

lub

  • osoby, które zostały zaszczepione przeciwko Covid-19 szczepionkami uznawanymi przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Od zakończenia całego cyklu szczepień powinno upłynąć 14 dni. Wymagane jest potwierdzenie.

lub

  • osoby, które zostały zaszczepione pierwszą dawką szczepionki Pfizer, Moderna lub Gamaleja Sputnik V) mogą przekroczyć granicę Chorwacji  w okresie minimum 22 dni i maksymalnie 42 dni od zaszczepienia.      W przypadku szczepionki AstraZeneca okres ten wynosi minimum 22 dni a maksymalnie 84 dni od przyjęcia pierwszej dawki szczepionki.

lub

  • osoby, które okażą potwierdzenie przejścia Covid-19 i zostały zaszczepione jedną dawką szczepionki w ciągu sześciu miesięcy od początku choroby Covid-19, a szczepienie odbyło się na mniej niż 180 dni przed przekroczeniem granicy. Potrzebne jest posiadanie potwierdzeń przechorowana Covid-19 i szczepienia. 
  • osoby wyleczone z Covid-19 w okresie ostatnich 6 miesięcy (tzw. ozdrowieńcy) po okazaniu potwierdzenia od lekarza o przebyciu choroby lub pozytywnego wyniku testu PCR lub antygenowego (testy wykonane maksymalnie na 180 dni, ale minimum na 11 dni przed przekroczeniem granicy).

lub

  • dzieci do 12 roku życia podróżujące pod opieką rodziców/opiekunów, którzy spełniają wyżej wymienione warunki wjazdu do Chorwacji, zwolnione są z obowiązku testu.

Osoby, które  nie będą spełniały jednego z wyżej wymienionych warunków, przy wjeździe na terytorium Republiki Chorwacji zostaną automatycznie skierowane Policję Graniczną na kwarantannę, która może zostać skrócona po otrzymaniu negatywnego wyniku testu PCR/antygenowego, wykonanego już na terenie Chorwacji. Osoby, które nie wykonają testu lub nie otrzymają negatywnego wyniku testu muszą odbyć 10-dniową kwarantannę.

Jednocześnie zastrzega się prawo zmiany ww. warunków z uwagi na sytuacją epidemiologiczną.
Lista szybkich testów antygenowych zaakceptowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej: TUTAJ

Przepisy obowiazują do dnia 02 czerca 2021 roku.