13. Gdańskie Targi Sportów Wodnych "POLYACHT" (Gdańsk 2008)

Galeria - wydarzenia za nami

Ciężko jest powiedzieć, co to były za targi. Żeglarskie, turystyczne, kajakowe, gastronomiczne...... ciężko to tak do końca określić. Żeglarskich stoisk było niewiele, może kilkanaście, za to dominowała góralska muzyka.

W ramach Targów Polyacht Gdańska Federacja Żeglarska zorganizowała konferencję "Deregulacja przepisów prawa warunkującego uprawianie żeglarstwa - zakres i wpływ na rozwój polskiego żeglarstwa". Celem debaty było udokumentowanie słuszności stawianej od kilku lat tezy, że na drodze rozwoju polskiego żeglarstwa stoją przestarzałe przepisy, których konstrukcja zniechęca do uprawiania żeglarstwa i ustanawia nadmierne, zbędne ograniczenia.