Charter.pl w przedszkolu :)

Galeria - wydarzenia za nami

Dyrekcja przedszkola anglojęzycznego w Bielsku-Białej poprosiła nas o zorganizowanie krótkich zajęć z dziećmi z okazji Dni Morza organizowanych w tym przedszkolu.
Podjęliśmy się wyzwania i dzięki dużemu zaangażowaniu Kasi, Kasi i Mateusza udało się zajęcia przeprowadzić w sposób budzący zainteresowanie dzieci. Prelekcja była uatrakcyjniona licznymi rekwizytami przybliżającymi życie na morzu. Spotkanie z każdą grupa było uwieńczone piracką piosenką.